home biografie bibliografie andere_publicaties fotogalerij nieuws gastenboek links contact
bibliografie
cursiefbundels
jeugdboeken
volwassenen
over_henri
prijzen

Over Henri van Daele

1983
Etienne Claeys en Karel Michielsen : Aangenaam, Henri van Daele.
[Map met knipsels en een uitgebreid interview.] Vlaamse Bibliotheekcentrale, Antwerpen.
  1984
Marita de Sterck, Henri van Daele.
[Nummer van Refleks, visies op jeugdliteratuur.] Van In, Lier en NBLC, Den Haag.
   
 
1996
Wilma van der Pennen,
Lezen over Henri van Daele, NBLC, Den Haag
 
1996
Peter van den Hoven,
Een Vlaamse reus :
Over de levensverhalen van Henri van Daele.
In : Literatuur zonder Leeftijd, nr. 39, Amsterdam.