•  15-11-1946 geboren te Zele en overleden op 20-12-2010 te Kalken.

•  Studeerde aan de Rijksuniversiteit Gent diplomatieke wetenschappen en pers- en
•  communicatiewetenschappen.

•  Begon al vroeg met het schrijven van cursiefjes [in totaal zo’n 900 !], die werden gepubliceerd in een
•  vijftiental kranten, weekbladen en tijdschriften in Vlaanderen en Nederland.Debuteerde als schrijver voor
•  de jeugd in de reeks Vlaamse Filmkens, waarvoor hij een vijftiental nummers schreef.Was daarnaast ook
•  bedrijvig als scenarioschrijver voor strips, als vertaler, copywriter en journalist.

•  Zijn boeken voor de jeugd werden opmerkelijk vaak bekroond [o.a. in 1983 met de Driejaarlijkse Staatsprijs
•  voor Jeugdliteratuur]. Boeken van hem werden vertaald in het Duits, Frans, Engels, Deens, Noors, Spaans
•  en Estlands.

•  Henri van Daele is erevoorzitter van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, lid van de Vlaamse
•  Vereniging van Letterkundigen [VVL], van de PEN en de Vlaamse Auteurs Vereniging [VAVJ]
•  en is vennoot van SABAM. Hij werkt full-time als auteur sinds 1993.

•  Op 2 november 2007 ontving Henri Van Daele het ereteken van ‘Ridder in de Kroonorde’.
•